Suomen Asutusmuseo, Alapitkä

4.7.2017

Suomen ainoa museoitu jälleenrakennuskauden asutustila

Liitteet