Historia

Alapitkän nuorisoseuran perustaminen ja toiminnan pääpiirteet

Perustaminen

Alapitkän nuorisoseuran perustava kokous pidettiin kylän kansakoululla 3.1.1899. Kansakoulunopettajatar Olga Uimi, talolliset Antti Lusting, Otto Räsänen, Edvard Heikkinen, Pekka Ryynänen ja Petter Hiltunen, maakauppias Ville Miettinen, nikkari Pekka Lappalainen, työmies Vihtori Koponen ja nahkurioppilas Simo Hiltunen toimittivat Kuopion lääninhallitukselle anomuksen nuorisoseuran säännöiksi. Päätös Alapitkän nuorisoseuran säännöiksi annettiin kruunun nimismiehen Julius Lagerstamin toimesta Olga Uimille 21.3.1899.


Seuran tavoitteet

Alapitkän nuorisoseuran sääntöjen 1§:n mukaan tarkoituksena oli ”herättää ja pitää vireillä paikkakunnalla ja etenkin sen nuorisossa kristillisen siveyden ja isänmaan rakkauden innostamaa valistuksen harrastusta.

Sääntöjen 2§ neuvoo kuinka, päästään 1§:n mukaiseen tavoitteeseen: ”Maan lakeja tarkasti noudattaen koettaa seura tarkoitustaan saavuttaa hankkimalla jäsenilleen tilaisuutta tietopiirinsä laajentamiseen etupäässä virkistävillä ja opettavaisilla esitelmillä ja keskusteluilla julkisissa kokouksissa., toimeenpanemalla mieltäylentäviä iltamia ja juhlia, perustamalla lainakirjasto ja lukutupia, levittämällä hyvää kirjallisuutta, herättämällä laulun ja soitonharrastusta, vastustamalla nuorisoa turmelevia pahoja tapoja ynnä muilla sopivilla tavoilla.”