Järjestyssäännöt vuodelta 1917

Järjestyssäännöt Alapitkän Nuorisoseuran talolla kävijöilleAlapitkän nuorisoseuran talolla tulee iltamissa tai muissa kokouksissa kävijäin noudattaa tarkasti sopivaisuuden, hyvän tavan ja siveyden vaatimuksia ja muutoin alistua tämän järjestyssäännön määräysten alaiseksi.


Tupakanpoltto juhlasalissa on ankarasti kielletty.


Ohjelman suorituksen aikana on puheleminen, häiritsevä liikkuminen ja joten kuten muuten kolinan ja melun aikaan saaminen kielletty.


Tanssin kestäessä on tanssiin osaaottamattoman yleisön siivosti oltava seinävieremillä, ettei suotta täytä lattian keskiosaa. Poikaparilla tanssiminen, paitsi poikkeustapauksessa on kielletty. Määräysvalta, mitä milloinkin on soitettava, on yksinomaan juhlatoimitsijoilla.


Näyttämölle meno asiattomilta on jyrkästi kielletty.


Juopuneelle ei saa myydä pääsylippua, ja on päihtyneen, jos hän jotenkuten on päässyt sisälle, poistuttava järjestyksenvalvojan pyynnöstä.


Mitä on sanottu tämän järjestyssäännön 1, 3 ja 6§:ssä koskee myös kesäiseen aikaan toimeenpantavia ulkoilma juhlia. Kortinpeluu nuorisoseuralle kuuluvassa metsikössä on myös syytteeseenpanon uhalla kielletty.


Juhlatilaisuuksiin saapuvaa ja niistä poistuvaa yleisöä pyydetään kylällä ja teillä siivosti ja hiljaisesti käyttäytymään.


Näiden sääntöjen rikkojan on järjestyksenvalvojan häntä huomautettua, otettava huomautuksesta varteen, mutta jollei hän tottele, on järjestyksenvalvojan ja seuran esimiehen pyydettävä häiritsijää siivosti poistumaan. Jos hän edelleen vastustaa ja jatkaa mellasteluaan, ilmoitetaan hänet yleiselle syyttäjälle lailliseen edesvastuuseen saatettavaksi.

10§
Vieraiden seurain ja yhdistysten on toimiessaan iltamia tai muita juhlia Alapitkän nuorisoseuran talolla pidettävä huolta näiden sääntöjen noudattamisesta.

Alapitkän nuorisoseuran kuukausikokouksessa 6 pv:nä toukokuuta 1917

Juho Miettinen
esimies

Lauri Kosonen
sihteeri

Järjestyssäännöt laatinut T. V. Kosonen